JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Information om handläggningen av ett mål i Högsta domstolen när ett prövningstillstånd har meddelats

Information om att prövningstillstånd har meddelats

Om prövningstillstånd ges får parterna en underrättelse om det. En kort information om tillståndsbeslutet och vad målet gäller publiceras också på Högsta domstolens webbplats i avidentifierat skick.

Vad som händer efter det att ett prövningstillstånd har meddelats

Sedan prövningstillstånd har meddelats får motparten del av överklagandet (om detta inte redan har skett) och föreläggs att yttra sig över det. Ibland får parterna därefter möjlighet att ge in ytterligare skrifter. Handläggningen i Högsta domstolen är oftast enbart skriftlig, dvs. någon muntlig förhandling (huvudförhandling) hålls då inte. Om det inte hålls någon muntlig förhandling, föredras målet för (i regel) fem justitieråd av den justitiesekreterare som ansvarar för handläggningen. Justitiesekreteraren har inför föredragningen (liksom inför en huvudförhandling) gjort en noggrann skriftlig rättsutredning och skriver också ett förslag till betänkande, dvs. ett förslag till hur Högsta domstolen ska döma i målet.

Muntlig förhandling

Om det hålls en muntlig förhandling i målet kommer parterna, ombud och, om det är ett brottmål, åklagaren till Högsta domstolen. Huvudförhandlingen är offentlig och den som vill får komma och lyssna. Efter förhandlingen har de fem justitieråden en överläggning då de bestämmer hur de ska döma. Då får inte parter och åhörare vara närvarande.

Vad som händer när domen eller beslutet är klart

När Högsta domstolens avgörande är klart att meddelas brukar parterna underrättas om vilken dag avgörandet kommer att meddelas. Den dagen skickas kopior av avgörandet till parterna och till de myndigheter som också ska ha ett exemplar. Många avgöranden publiceras också samma dag som de meddelas på Högsta domstolens webbplats i avidentifierat skick.

 
Senast ändrad: 2017-08-30