JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Nyheter och pressmeddelanden från Sveriges Domstolar

Nya domarutnämningar
[2018-06-20]   Domstolsverket
Regeringen har den 20 juni 2018

Dom i målet gällande mord på Ulvön
[2018-06-20]   Uddevalla tingsrätt
Uddevalla tingsrätt har i dag dömt en 30-årig man för mord, omfattande brott mot griftefriden, samt mordbrand till fängelse på livstid.

Dom i migrationsmål
[2018-06-20]   Kammarrätten i Stockholm, inklusive Migrationsöverdomstolen
Frågan om det finns ett internt flyktalternativ aktualiseras först om en asylsökande anses ha skyddsskäl mot någon del av hemlandet. Den asylsökande kan därf...

Dom i mål om förhandsbesked om inkomstskatt
[2018-06-19]   Högsta förvaltningsdomstolen
Den s.k. utomståenderegeln vid beskattningen av delägare i fåmansföretag har inte ansetts tillämplig när utomstående som äger mindre än tio procent av...

Dom i mål om inkomstskatt
[2018-06-19]   Högsta förvaltningsdomstolen
Ett avtal mellan säljare och köpare av ett kommanditbolag om att resultatet i bolaget såväl skatterättsligt som civilrättsligt ska tillfalla köparen har...

Dom i mål om mervärdesskatt
[2018-06-19]   Högsta förvaltningsdomstolen
Ett bolag kan bli skattskyldigt när en filial som ingår i en mervärdesskattegrupp i ett annat EU-land utför tjänster åt bolagets huvudkontor i Sverige.

Förlikning stadfäst av hovrätten i HQ-målet
[2018-06-19]   Svea hovrätt
Frågan i Svea hovrätt har gällt om en förlikning i det s.k. HQ-tvistemålet ska stadfästas (bekräftas i en dom) eller om rättegången ska få fortsätta i...Prenumerera på pressmeddelanden

Prenumerera på pressmeddelanden via RSS

Med vår RSS-tjänst kan du hålla dig uppdaterad om vad som händer inom Sveriges Domstolar.

Prenumerera på pressmeddelanden via e-post

Du kan även prenumerera via e-post.

 

Nyhetsarkiv