JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Nyheter och pressmeddelanden från Sveriges Domstolar

Dom i mål om förhandsbesked om inkomstskatt
[2019-02-19]   Högsta förvaltningsdomstolen
Ersättning för framtida inkomstförlust på grund av personskada, som utgår med flera engångsbelopp under olika år, är skattefri till högst 15 prisbasbelopp.

Internationellt arbete som domare - nytt blogginlägg
[2019-02-19]   Södertörns tingsrätt
Visste du att Sveriges domstolar också har ett internationellt arbete och att en del domare även tjänstgör utomlands?

Fängelsestraff för krigsförbrytelse
[2019-02-19]   Örebro tingsrätt
Örebro tingsrätt har idag dömt en man för bl.a. krigsförbrytelse till fängelse 1 år 3 månader

Dom i mål om skjutning i Östberga i augusti 2017
[2019-02-19]   Svea hovrätt
Hovrätten har i dag meddelat dom i ett uppmärksammat mål gällande en skjutning i Östberga sommaren 2017. En man stod åtalad för mord och försök till mord,...

Socialstyrelsens föreskrifter om vilken myndighet som får besluta om en person utan legitimation får arbeta som läkare, t.ex. AT-läkare, får inte tillämpas
[2019-02-19]   Kammarrätten i Stockholm, inklusive Migrationsöverdomstolen
För att en person som saknar läkarlegitimation ska få arbeta som läkare krävs ett särskilt förordnande. Det gäller exempelvis när en person med läkarexamen s...

Högsta domstolen utvisar en man för brott riktade mot synagogan i Göteborg
[2019-02-19]   Högsta domstolen
Hovrätten för Västra Sverige dömde i september 2018 en man till två års fängelse för brott riktade mot synagogan i Göteborg. Hovrätten beslutade dock att...

Tre prejudikat om verkställighetshinder vid utvisning på grund av brott
[2019-02-19]   Högsta domstolen
När det uppkommer en fråga om utvisning på grund av brott ska domstolen när den dömer i brottmålet ta hänsyn till om det kan finnas hinder mot att verkställa...Prenumerera på pressmeddelanden

Prenumerera på pressmeddelanden via RSS

Med vår RSS-tjänst kan du hålla dig uppdaterad om vad som händer inom Sveriges Domstolar.

Prenumerera på pressmeddelanden via e-post

Du kan även prenumerera via e-post.

 

Nyhetsarkiv