JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Organisation

Vid Högsta domstolen arbetar drygt 90 personer. Här får du veta något om de olika typer av anställningar som finns i domstolen. Du kan hitta information om hur det är att arbeta som justitieråd, justitiesekreterare, beredningsjurister, domstolshandläggare och administrativ fiskal här.

Justitieråden är domare i Högsta domstolen. De utnämns av regeringen efter ett ansökningsförfarande. Ansökningarna har dessförinnan prövats av en nämnd (Domarnämnden) som lämnar ett förslag till regeringen. Titeln justitieråd används också för domare i Högsta förvaltningsdomstolen.

Kanslichefen är chef för Högsta domstolens kansli. Till kansliet hör alla anställda utom justitieråden.

Beredningscheferna är chef för varsin beredningsenhet och arbetar under kanslichefen. På respektive beredningsenhet arbetar cirka 15 justitiesekreterare, 3 beredningsjurister och 7 domstolshandläggare. Beredningscheferna arbetsleder och har personalansvar för juristerna och handläggarchefen, som i sin tur har personalansvar för domstolshandläggarna.

Justitiesekreterarna och beredningsjuristerna ansvarar för handläggningen av målen i Högsta domstolen och föredrar dem för justitieråden när de ska avgöras. Titeln justitiesekreterare används också för föredragande i Högsta förvaltningsdomstolen.

IT-handläggaren svarar för driften av Högsta domstolens datasystem och annan IT-support.

Bibliotekarien ansvarar för domstolens bibliotek. Biblioteket är inte öppet för allmänheten.

Domstolshandläggarna arbetar med målhantering på beredningsenheterna.

Registratorn, som till sin hjälp har registratorsassistenter och arkivhandläggare, är enhetschef för registratorskontoret och arkivet.

Expeditionsvakterna hanterar post och andra servicefunktioner. 

 
Senast ändrad: 2017-09-13