JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Vid arvskifte kan hänsyn tas till reavinstskatten på mottagna aktier

[2015-07-07] Högsta domstolen

I en dom har Högsta domstolen konstaterat att en skiftesman i ett dödsbo kan ta hänsyn till den reavinstskatt som en försäljning av aktier beräknas medföra för den som vid skiftet får aktierna på sin lott. En beräkning får alltså då göras för varje möjlig mottagare för sig, med hänsyn tagen till hans eller hennes skatteförhållande.

Bakgrunden var att en skiftesman hade beaktat reavinstskatten vid skiftet i ett dödsbo där två efterarvingar var skyldiga att betala skatt men inte den universella testamentstagaren Frälsningsarmén. Att Frälsningsarmén var befriad från reavinstskatt inverkade inte på bedömningen att hänsyn skulle tas till den skatt som efterarvingarna skulle få betala vid en försäljning. 

Högsta domstolen har nu kommit fram till att skiftesmannen har möjlighet att på detta sätt beakta den latenta skattebelastningen för varje mottagare. En sådan ordning kan underlätta för skiftesmannen att nå ett rättvist och praktiskt tillfredsställande resultat.

Senast ändrad: 2015-07-07

För mer information kontakta:

Svärd
Justitiesekreterare
08-561 666 00

Mattsson
Justitieråd
08-561 666 00