JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Två brev räckte som bevis för att en kredittagare hade fått krav på betalning

[2016-04-29] Högsta domstolen

Högsta domstolen har i ett beslut i dag kommit fram till att en fordran inte preskriberats, eftersom banken har avbrutit preskriptionen. Som bevis om preskriptionsavbrott ska det normalt räcka att det sänds två kravbrev till en adress där en låntagare har anledning att bevaka sin post.

En bank hade begärt verkställighet hos Kronofogden för en fordran från 1980-talet. Kredittagaren ansåg att fordringen hade preskriberats, men banken menade att preskriptionen hade avbrutits genom kravbrev. Frågan var om banken hade bevisat att kredittagaren hade fått något brev. 

Högsta domstolen har tidigare ansett att ett enda kravbrev normalt inte är tillräckligt som bevis, eftersom det kan ske misstag vid posthanteringen. Om det sänds ett flertal brev har det däremot normalt ansetts tillräckligt.

I dagens beslut har Högsta domstolen kommit fram till att två kravbrev normalt ska räcka som bevis för att en låntagare har fått krav på betalning. Risken för att låntagaren inte har fått något brev är då betydligt mindre än om det bara sänds ett enda brev. Långivaren måste dock bevisa att breven har sänts till en adress där låntagaren har anledning att bevaka sin post, t.ex. folkbokföringsadressen. Det måste alltid göras en bedömning av det enskilda fallet. Om det exempelvis har varit problem med postgången i området, kan det betyda att två brev inte räcker.  


Bifogade filer:

Ö 4436-15


Senast ändrad: 2016-04-29

För mer information kontakta:

Gudmund Toijer
Justitieråd
08-561 666 22

Ricardo Valenzuela
Justitiesekreterare
08-561 666 53

Målnummer:

Ö 4436-15