JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Tre personer i ett tv-team som hjälpte 15-årig flykting att resa från Grekland till Sverige dömda för människosmuggling

[2018-12-20] Högsta domstolen

Ett tv-team om tre personer var 2014 i Grekland för att spela in en programserie, som senare sändes på tv. I Aten vädjade en 15-årig flykting om att få följa med tv-teamet. Teamet tog flyktingen med sig och de reste tillsammans med båt till Italien och därefter med tåg från Italien genom Österrike och Tyskland till Danmark. Från Köpenhamn tog de buss över Öresundsbron till Malmö.

Flyktingsmugglingen skedde av närmast humanitära skäl och avsåg endast en person. 

Transporten från Grekland till Sverige gick genom flera länder där flyktingen hade kunnat söka asyl. Vidare skedde viss planering under resans gång. Högsta domstolen fann att flyktingsmugglingen skulle bedömas som ett brott av normalgraden och inte som ringa brott. Påföljden har bestämts till villkorlig dom och dagsböter motsvarande ett straffvärde om en månads fängelse.


Bifogade filer:

B 5434-17


Senast ändrad: 2018-12-20

För mer information kontakta:

Ingemar Persson
Justitieråd
08-561 666 48

Andreas Lööf
Justitiesekreterare
08-561 667 06