JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Trafikskadeersättning har inte utgått när en brinnande bil antände en skola.

[2017-07-05] Högsta domstolen

Några pojkar tände eld på en bil som stod parkerad vid Torslandaskolan i Göteborg. Elden kortslöt startmotorn och den brinnande bilen kom därigenom att förflyttas ca 2,5 meter närmare skolan. Branden spred sig till skolan som totalförstördes.

 

Frågan i Högsta domstolen var om ersättning för brandskadan skulle betalas ur bilens trafikförsäkring. Genom trafikförsäkringen ersätts person- och sakskador som uppkommit i följd av trafik med motordrivet fordon och alltså även om skadan inte har orsakats av att någon, t.ex. föraren, har varit vårdslös. Bedömningen av om skadan har uppstått i följd av trafik har ofta varit generös. Även skador som inte har varit direkt avhängiga av de särskilda riskerna med motorfordon har ibland ansetts ha haft sådant samband med att bilen var i trafik, att ersättning ändå har ansetts kunna utgå.  

 

I detta fall ansåg Högsta domstolen att bilen inte hade varit i trafik när den rörde sig mot skolans yttervägg. Någon ersättning ur trafikförsäkringen ska då inte utgå.


Bifogade filer:

T 1586-16


Senast ändrad: 2017-07-06

För mer information kontakta:

Kerstin Calissendorff
Justitieråd
08-561 666 18

Pia Nilsson Taari
Justitiesekreterare
08-561 666 71