JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Smuggling av icke rabiesvaccinerade hundar har bedömts som grova smugglingsbrott och påföljden har bestämts till fängelse

[2018-06-14] Högsta domstolen

Två personer förde vid tre tillfällen in sammanlagt nio hundar från Serbien till Sverige. Samtliga hundar saknade veterinärintyg, rabiesvaccinering och godkänd antikroppskontroll avseende rabies. Hundarna såldes vidare genom annonser på internet.

 

Frågan i Högsta domstolen var främst om smugglingsbrottsligheten var att bedöma som ett eller flera brott och om brotten var att bedöma som grova.

Vid bedömningen av om ett smugglingsbrott är grovt ska det bl.a. beaktas om gärningen inneburit en allvarlig kränkning av ett betydande samhällsintresse. Högsta domstolen konstaterade i målet att rabies är en sjukdom med dödlig utgång om inte behandling sätts in i ett tidigt skede och att det måste anses som ett betydande samhällsintresse att Sverige hålls fritt från rabies. Serbien tillhör en kategori av länder där rabiessituationen bedöms vara okontrollerad eller omöjlig att bedöma och det hade därmed förelegat en beaktansvärd risk för rabiessmitta vid den aktuella införseln.

Högsta domstolen ansåg att samtliga gärningar hade inneburit en allvarlig kränkning av ett betydande samhällsintresse och att var och en av gärningarna därmed var att bedöma som ett grovt brott. Vid bedömningen beaktades också att det hade rört sig om en brottslighet som utövats med viss systematik och i vinningssyfte. Någon annan påföljd än fängelse kunde enligt Högsta domstolen inte komma ifråga.


Bifogade filer:

B 3079-17


Senast ändrad: 2018-06-14