JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Sex månaders fängelse och ingen åldersreduktion för berusad 70-åring som körde två mil på fel sida vajerräcket

[2017-02-24] Högsta domstolen

Mannen körde med en alkoholhalt i utandningsluften på 0,85 milligram per liter. Körningen var synnerligen trafikfarlig. Riksåklagaren överklagade hovrättens dom på sex månaders fängelse och yrkade straffskärpning. I sin dom kommer Högsta domstolen fram till samma straff som hovrätten, sex månaders fängelse. Någon reduktion på grund av mannens ålder (numera 70 år) görs inte.

Efter att ha druckit alkohol i sitt hem skulle mannen hämta en bekant. När han hade kommit in på en riksväg blev han varse att han körde på fel sida av vajerräcket och mot trafiken.  Han lyckades inte hitta något sätt att vända, utan sänkte i stället farten och blinkade med helljuset för att varna mötande. Han stötte ihop med en eller flera bilar innan han stoppades av polis efter ca två mil. Då hade han 0,85 milligram alkohol per liter i utandningsluften (svarar mot ca 1,7 promille i blodet).

Tingsrätten dömde mannen för grov vårdslöshet i trafik och grovt rattfylleri till fyra månaders fängelse efter två månaders reduktion för hög ålder (då 68 år). Hovrätten gjorde samma bedömning av straffvärdet men tillämpade ingen åldersreduktion. Straffet blev därför sex månaders fängelse.

Högsta domstolen har haft två frågor att ta ställning till. Den ena är brottslighetens straffvärde, den andra frågan om åldersreduktion. Det finns enligt domstolen anledning att se något allvarligare på brottslighet av det aktuella slaget efter den reform som gjordes 2010 med straffskärpning för bl.a. vållande till annans död. Frågan om strafflindring på grund av ålder ska avgöras främst av fängelsestraffets längd och personens ålder vid tidpunkten för domen. Högsta domstolen kommer till samma slutsats som hovrätten. Straffet blir alltså fängelse i sex månader.

Två ledamöter är skiljaktiga i fråga om straffvärdet och vill bestämma straffet till nio månaders fängelse.


Bifogade filer:

B 6067-15


Senast ändrad: 2017-02-24

För mer information kontakta:

Mari Heidenborg
Justitieråd
08-561 666 10

Frida Barrstrand
Justitiesekreterare
08-561 666 49