JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Samfällighetsförening fick inte anordna belysning av båtbrygga

[2015-12-17] Högsta domstolen

Högsta domstolen har slagit fast att en samfällighetsförening som förvaltar en gemensamhetsanläggning för båtbryggor, båtuppläggning och parkering inte fick förse anläggningen med en el- och ljusanordning som saknade tidigare motsvarighet.

I det aktuella fallet var föreningens ändamål sedan 20 år att förvalta en anläggning för båtbryggor, båtuppläggning och parkering. Det fanns inte någon el- eller ljusanordning vid anläggningen, och föreningens årsstämma beslutade då att förse anläggningen med el och ljus. 

En samfällighetsförening får inte driva någon verksamhet som är främmande för samfällighetens ändamål. Ägarna till en av de berörda fastigheterna har fört saken till domstol, eftersom de ansåg att beslutet om en el- och ljusanordning leder till en verksamhet som är främmande för föreningen. 

Mark- och miljödomstolen upphävde årsstämmans beslut. Mark- och miljööverdomstolen fastställde den domen och Högsta domstolen har nu fastställt Mark- och miljööverdomstolens domslut. 

Högsta domstolen framhåller att föreningens verksamhet normalt inte får gå utöver gemensamhetsanläggningens ändamål, och föreningens uppgift är bara att utföra och driva, dvs. förvalta, anläggningen. En samfällighetsförening får byta ut föråldrad teknisk utrustning som hör till anläggningen. Däremot får föreningen inte höja standaren genom en ny anordning som saknar tidigare motsvarighet. En majoritet av medlemmarna ska nämligen inte kunna tvinga minoriteten att ta del i en verksamhet som går längre än vad som avsågs när föreningen bildades. I stället får föreningen begära en ny anläggningsförrättning. 


Bifogade filer:

T 3932-14


Senast ändrad: 2015-12-17

För mer information kontakta:

Gudmund Toijer
Justitieråd
08-561 666 00

Hanna Granberger
Justitiesekreterare
08-561 666 00