JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Resning i målet om barnskakningsvåld

[2013-01-08] Högsta domstolen

Hovrätten ansåg det visat att pappan hade utsatt sin dotter, som var sex veckor, för skakvåld. Enligt hovrätten hade våldet föranlett blödningar i barnets hjärna som hade lett till döden. Pappan dömdes för grov misshandel och vållande till annans död till fängelse fem år. Domen vann laga kraft.

Efter att en första resningsansökning hade avslagits ansökte pappan om resning på nytt. I båda resningsmålen avgav Rättsliga rådet yttrande.

I oktober beslutade Högsta domstolen – efter att ha tagit del av Rättsliga rådets yttrande i detta mål – interimistiskt att pappan inte skulle vara kvar i fängelse i avvaktan på att hans ansökan blev slutligt prövad.

Pappan har i resningsmålet åberopat sakkunnigutlåtanden som redovisar nya medicinvetenskapliga rön. Enligt utredningen har den vetenskapliga utvecklingen visat att blödningar av det aktuella slaget kan ha olika orsaker. Dottern kan därför ha avlidit av andra orsaker än skakvåld, och enligt ett sakkunnigutlåtande som Rättsliga rådet har hämtat in kan sannolik­heten för ett icke våldsrelaterat uppkomstsätt inte anses vara helt obetydlig.  

Högsta domstolen har idag beviljat resning. I motiveringen anger domstolen att om den nya utredningen hade funnnits från början skulle pappan sannolikt inte ha blivit fälld. Beslutet innebär att hovrätten ska ta upp målet på nytt.

Mål: Ö 1860-12


Bifogade filer:

Beslut


Senast ändrad: 2013-01-09