JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Passivitet i ett avtalsförhållande har medfört att rättigheter för förfluten tid gått förlorade

[2018-03-23] Högsta domstolen

En hyresvärd i ett lokalhyresavtal underlät under lång tid – 15 år – att kräva in omsättningshyra enligt en bestämmelse i avtalet. Först när avtalet hade hävts krävdes omsättningshyra, dels retroaktivt för tio år, dels för sista avtalsåret.

Frågan i Högsta domstolen var om hyresvärdens passivitet medförde att rätten att kräva omsättningshyra hade gått förlorad. Hyresgästen hade övertagit hyresavtalet i samband med köp av företagsinkråm från en tidigare hyresgäst och kände inte till klausulen om omsättningshyra. Omsättningshyra fakturerades inte någon gång under de drygt tio år som gick efter att avtalet övertogs. Inte heller den tidigare hyresgästen hade krävts på omsättningshyra under de fem år som avtalsbestämmelsen gällde i den avtalsrelationen. Anledningen till att omsättningshyra inte fakturerades var ett administrativt misstag som hyresvärden inte upptäckte förrän avtalet sades upp.

Högsta domstolen fann att för förfluten tid var hyresvärden den part som skulle bära risken för följderna av passiviteten och ansågs därför inte ha rätt till omsättningshyra retroaktivt.

Eftersom hyresvärden hade varit omedveten om sin passivitet ansåg Högsta domstolen däremot inte att passiviteten medförde att avtalet hade ändrats eller att hyresvärden hade eftergett kravet på omsättningshyra med verkan för framtiden.


Bifogade filer:

T 1566-17


Senast ändrad: 2018-03-23

För mer information kontakta:

Malin Bonthron
Justitieråd
08-561 666 76

Josefine Wendel
Justitiesekreterare
08-561 666 37