JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Ny prövning av mål om skattebrott

[2013-07-16] Högsta domstolen

Högsta domstolen har beslutat att hovrätten på nytt enligt reglerna för resning ska ta upp ett tidigare avgjort mål om skattebrott. Skälet är att den person som dömts för skattebrott dessförinnan hade fått skattetillägg för samma oriktiga uppgift som brottmålet avsåg.

Högsta domstolen slog i juni 2013 fast att en person som har påförts skattetillägg i skatteförfarandet inte får åtalas för ett skattebrott som avser samma oriktiga uppgift. Det följer bl.a. av ett tilläggsprotokoll till Europakonventionen. 

Enligt Högsta domstolens nya beslut är det möjligt att i ett sådant fall ta upp ett mål om skattebrott på nytt enligt reglerna för resning, om det behövs för att avbryta en pågående rättighetskränkning i form av frihetsberövande. Detta gäller om brottmålet har prövats efter det att Europadomstolen den 10 februari 2009 ändrade sin tolkning av den enskildes skydd mot att en och samma gärning prövas i två olika förfaranden.

_____________

Se mer på Högsta domstolens webbplats för frågor och svar.

 


Bifogade filer:

Ö 1526-13


Senast ändrad: 2013-07-16

För mer information kontakta:

Marianne Lundius
Justitieråd
08-561 666 33

Målnummer:

Ö 1526-13