JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Ny ordförande och nytt justitieråd

[2018-09-03] Högsta domstolen

I dag tillträder justitierådet Anders Eka som ordförande i Högsta domstolen. Han efterträder Stefan Lindskog, som gått i pension.

I dag börjar också den tidigare advokaten Eric M. Runesson som justitieråd i Högsta domstolen. Utöver lång erfarenhet av arbete på advokatbyrå har Eric M. Runesson bl.a. en juris doktorsexamen från Handelshögskolan i Stockholm. Han är också docent i rättsvetenskap och har adjungerat som professor i handelsrätt och kommersiell avtalsrätt.

Senast ändrad: 2018-09-03