JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Meddelat prövningstillstånd

[2014-01-24] Högsta domstolen

Högsta domstolen meddelar prövningstillstånd i frågan om fel ska anses ha förelegat i en entreprenad genom att entreprenören har valt att använda sig av s.k. enstegstätad fasad.

Åren 1999–2003 uppförde Myresjöhus AB såsom totalentreprenör 34 bostadshus i Svedala. Vid entreprenaderna användes en fasadkonstruktion som kallas för enstegstätad fasad. Det innebär att väggarna byggs i ett enda stycke utan mellanliggande luftlager. Efter garantitidens utgång framkom uppgifter om att fasadkonstruktionen riskerar att leda till fuktskador.

Ett antal fastighetsägare har krävt att Myresjöhus ska byta ut de enstegstätade fasaderna eller utge ersättning så att de själva kan byta ut fasaderna. Fastighetsägarnas talan ogillades i hovrätten.

Högsta domstolen har, med utgångspunkt i hovrättens bedömning beträffande förekomsten av fuktskador och högt fuktinnehåll i de aktuella fasaderna, den 23 januari meddelat prövningstillstånd i frågan om fel ska anses ha förelegat i entreprenaden genom att Myresjöhus AB har valt att använda sig av konstruktionen med enstegstätade fasader.

Frågan om prövningstillstånd i målet i övrigt har förklarats vilande. Det innebär att Högsta domstolen inte nu ska pröva vissa andra frågor, t.ex. om entreprenaden utförts på fel sätt eller om felet har sin grund i vårdslöshet av entreprenören. (HD:s mål T 916-13)

Senast ändrad: 2014-01-24

För mer information kontakta: