JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Långvarig häktning med isolering ska beaktas när straffet bestäms

[2015-11-11] Högsta domstolen

Åklagaren kan med rättens tillstånd besluta att en häktad också ska vara underkastad vissa restriktioner när det gäller kontakterna med andra människor. En lång tids isolering innebär dock svåra psykiska och fysiska påfrestningar för den häktade.

Högsta domstolen har nu klargjort att en långvarig häktning med isolering ska beaktas när straffet bestäms.

 I det överklagade målet hade sex tilltalade, som var misstänkta för bl.a. narkotikabrottslighet, hållits häktade i omkring ett år med restriktioner som inneburit isolering från andra. Fängelsestraffet sattes därför ned med två månader för var och en av dem.

Senast ändrad: 2015-11-11

För mer information kontakta:

Dag Mattsson
Justitieråd
08-561 666 00

Charlotte Edvardsson
Justitiesekreterare
08-561 666 00