JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Kuratorns agerande var inte något brott

[2015-06-25] Högsta domstolen

En kurator vid en ungdomsmottagning hade sex med en ung kvinna som sökte hjälp vid mottagningen. Han åtalades för sexuellt utnyttjande av person i beroendeställning. Högsta domstolen har i dag frikänt mannen.

För att straffbestämmelsen om sexuellt utnyttjande av person i beroendeställning ska vara tillämplig krävs att det har varit fråga om en eller flera sexuella handlingar, att personen som dessa handlingar har utförts mot har befunnit sig i en beroendeställning i förhållande till gärningsmannen och att gärningsmannen allvarligt har missbrukat detta förhållande och därigenom har förmått den andre att företa eller tåla de sexuella handlingarna.

I målet var det klarlagt att det hade förekommit sexuella handlingar mellan målsäganden och kuratorn vid sju tillfällen. Handlingarna ägde rum utanför mottagningstid och ibland också på andra platser än mottagningen. De flesta gånger som målsäganden och kuratorn träffades utanför mottagningen umgicks de dock utan att ha sex.

En beroendeställning innebär att det finns ett ”avhängighetsförhållande” mellan gärningsmannen och den andre. Handlandet ska framstå som ett maktövergrepp mot en svagare person.

Högsta domstolens ansåg att målsäganden inte befann sig i ett sådant förhållande till kuratorn att de sexuella handlingarna kunde beskrivas som ett maktövergrepp mot en svagare person. Fastän det som kuratorn hade gjort var i strid med vad som gällde för hans tjänst (han fick också sluta sin anställning) hade han därmed inte gjort sig skyldig till ett sådant handlande som avses med bestämmelsen om sexuellt utnyttjande av person i beroendeställning. Alltså skulle han frikännas.

Målsägandens begäran om skadestånd byggde på åtalet och avslogs därför.


Bifogade filer:

B 2648-14


Senast ändrad: 2015-06-25