JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Kravet på deltagande vid genomförande av en sexuell handling

[2018-12-21] Högsta domstolen

En man hade åtalats för försök till sexuellt övergrepp mot barn för att han hade försökt förmå målsäganden att onanera i ensamhet, filma detta och sedan skicka videosekvensen till honom. Högsta domstolen har funnit att ordalydelsen av straffbestämmelsen förutsätter att gärningsmannen på något sätt deltar under den delen av händelseförloppet som kvalificerar handlingen som sexuell. Åtalet har därför ogillats.

Enligt flera av bestämmelserna om sexualbrott i brottsbalken är det straffbelagt att genomföra en sexuell handling med någon. I ett rättsfall från 2015 fann Högsta domstolen att det begreppet innefattar att förmå en målsägande att onanera inför gärningsmannen under ett videosamtal via Skype. I det nu aktuella målet var avsikten att gärningsmannen i efterhand skulle ta del av en film där målsäganden onanerade.

Enligt legalitetsprincipen sätter straffbestämmelsens ordalydelse den yttersta gränsen för det straffbara området. Att genomföra en sexuell handling med någon måste, enligt Högsta domstolen, språkligt sett anses innefatta ett krav på att gärningsmannen är närvarande. Det kravet innebär inte att gärningsmannen och målsäganden måste befinna sig på samma fysiska plats. Gärningsmannen måste dock vara närvarande i den bemärkelsen att han eller hon på något sätt deltar under den del av händelseförloppet som innehåller det agerande av målsäganden som kvalificerar handlingen som sexuell. Högsta domstolen finner därför att det inte innebär att en sexuell handling genomförs med en annan person, om en person förmår den andre att senare onanera i ensamhet.

Högsta domstolen frikänner den tilltalade från åtalet för försök till sexuellt övergrepp mot barn.


Bifogade filer:

B 1858-18


Senast ändrad: 2018-12-21

För mer information kontakta:

Elin Dalenius
Justitiesekreterare
08-561 666 49

Malin Bonthron
Justitieråd
08-561 666 76