JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Körkortsåterkallelse och straff för rattfylleri strider inte mot Europakonventionens förbud mot dubbelbestraffning (ne bis in idem).

[2015-07-09] Högsta domstolen

Polisen omhändertog en persons körkort på grund av misstanke om grovt rattfylleri. Några veckor senare åtalades personen för brottet. Därefter beslutade Transportstyrelsen att återkalla körkortet tills vidare. Tingsrätten avvisade åtalet eftersom det redan pågick ett körkortsingripande för samma gärning. Tingsrätten ansåg att ett åtal i den situationen strider mot Europakonventionens förbud mot dubbelbestraffning (ne bis in idem). Hovrätten tyckte tvärtom att det var tillåtet att åtala och skickade tillbaka målet till tingsrätten.

Enligt artikel 4.1 i Europakonventionens sjunde tilläggsprotokoll får ingen åtalas eller straffas på nytt för ett brott för vilket han eller hon redan har blivit slutligt frikänd eller dömd (förbud mot dubbelbestraffning – ne bis in idem).

Högsta domstolen har samma uppfattning som hovrätten. I sitt beslut redovisar Högsta domstolen flera domar från senare tid där Europadomstolen har bekräftat att ordningen med både körkortsåterkallelse och straff på grund av trafikbrott inte strider mot förbudet mot dubbelbestraffning  

Högsta domstolen avslår alltså överklagandet. Det innebär att tingsrätten nu ska pröva åtalet och, om personen är skyldig, döma ut en straffrättslig påföljd för brottet.

Senast ändrad: 2015-07-09

För mer information kontakta:

Lena Moore
Justitieråd
070-574 67 62

Chris Stattin-Larsson
Justitiesekreterare
08-561 66716