JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Julian Assange-målet

[2015-03-05] Högsta domstolen

Information om Julian Assange-målet

Julian Assange har överklagat ett beslut om häktning fattat av Svea hovrätt. Målet kräver prövningstillstånd för att prövas av Högsta domstolen. Den frågan kommer att prövas tidigast vecka 11. Ytterligare information kommer därefter att lämnas.

Julian Assange has appealed a decision of Svea Court of Appeal concerning detention.  The case requires leave to appeal to be adjudicated in the Supreme Court. That question will be tried - at the earliest  - during week nr 11. Further information will be given after that decision.

Senast ändrad: 2015-03-05