JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Inte tillåtet att odla cannabis för självmedicinering

[2017-11-20] Högsta domstolen

En man odlade cannabis i syfte att använda den för att lindra allvarlig smärta. Högsta domstolen anser att mannen har befunnit sig i en nödsituation men att gärningen ändå inte är tillåten. Med beaktande av de speciella omständigheterna kring gärningen har den bedömts utgöra ringa narkotikabrott.

En man bröt nacken i en motorcykelolycka och blev förlamad från bröstet och nedåt. Olyckan har lett till att han lider av svåra smärtor. De preparat som sjukvården har tillhandahållit har antingen haft dålig effekt eller medfört påtagligt negativa biverkningar. För att lindra smärtorna har mannen använt cannabis som han har odlat själv.

Högsta domstolen ansåg att mannen befann sig i en nödsituation, men att gärningen ändå inte kunde anses vara tillåten.

Av Högsta domstolens avgörande framgår att reglerna om kontroll av narkotika och om godkännande och licensiering av läkemedel innebär att det bara i rena undantagsfall kan vara tillåtet att lindra smärta med narkotika utan läkares ordination. I princip förutsätts att omedelbar tillgång till sedvanlig sjukvård saknas. Så var inte situationen här. Det var därför inte tillåtet att odla och använda cannabis för självmedicinering på det sätt som skett.

Narkotikabrottet bedömdes dock som ringa. Av betydelse för den bedömningen var att syftet var medicinskt, att mängden var begränsad till att svara mot det medicinska syftet och att halten rusgivande substans var låg. Vid straffmätningen fäste domstolen också viss vikt vid att den tilltalade numera har beviljats enskild licens för ett cannabisbaserat läkemedel. Straffet blev dagsböter.


Bifogade filer:

B 2106-16


Senast ändrad: 2017-11-20

För mer information kontakta:

Petter Asp
Justitieråd
08-561 666 26

Elisabeth Ståhl
Justitiesekreterare
08-561 666 32