JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Installation av braskamin var inte tillåten

[2015-07-08] Högsta domstolen

Ett par bostadsrättshavare hade installerat en braskamin i sin lägenhet genom att ta upp ett hål i den skorstensstock som löper genom lägenheten och ansluta kaminen till en kanal som användes för ventilation. Högsta domstolen har i ett beslut idag förklarat att kanalen i skorstensstocken inte ingår i parets lägenhet och att de därför inte hade rätt att installera kaminen.

Lägenheten ligger överst, på andra och tredje våningen, i ett av föreningens hus. Det finns en lägenhet under. I huset fanns det redan eldstäder och tidigare hade en kakelugn varit ansluten till den aktuella kanalen. Det var efter det att kakelugnen monterades bort som kanalen kom att användas för ventilation.

Bostadsrättshavarna ansåg att kanalen ingår i lägenheten eftersom den tjänar bara deras lägenhet. I och med det tyckte de att de hade rätt att ansluta kaminen till kanalen trots att föreningen motsatte sig installationen. Föreningen menade att kanalen ingår i huset och att den alltså inte är en del av lägenheten.

Vad som ska räknas till en bostadsrättslägenhet och vad som hör till huset i övrigt framgår inte av bostadsrättslagen. Frågan får avgöras bl.a. med hjälp av vad som står i föreningens stadgar. Hur ansvaret för underhåll av olika delar av huset är fördelat mellan föreningen och den enskilde bostadsrättshavaren kan ha betydelse.

I det här fallet ansvarade föreningen för underhållet av kanalen. Enligt Högsta domstolen framstår det också som naturligt att en skorstensstock och de kanaler som finns i den är något som hör till huset som sådant och inte är en del av de olika lägenheterna.

Installationen av kaminen var därmed en olovlig åtgärd i bostadsrättsföreningens fasta egendom. Föreningens begäran särskild handräckning för återställande av skorstensstocken och kanalen beviljades.

Senast ändrad: 2015-07-08