JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Ingen företagsbot för Pizzerian som hade en utlänning utan arbetstillstånd anställd

[2015-12-10] Högsta domstolen

En pizzeriaägare i Västsverige hade en utlänning utan arbetstillstånd anställd under drygt fem månader. Det är förbjudet enligt utlänningslagen. För detta skulle pizzeriaägaren betala en särskild avgift på 44 000 kr. Både tingsrätten och hovrätten ansåg att han dessutom skulle betala företagsbot. Tingsrätten bestämde företagsboten till 25 000 kr. Hovrätten sänkte den till 5 000 kr. Högsta domstolen har nu låtit pizzeriaägaren helt slippa att betala företagsbot.

Det var sommaren 2012 som pizzeriaägaren hade personen anställd. Pizzeriaägaren kände inte till att det krävdes att utlänningen hade arbetstillstånd. Men domstolarna kom fram till att han borde ha tagit reda på detta. Han hade alltså varit oaktsam. 

Enligt utlänningslagen ska den som anställer en utlänning som inte har arbetstillstånd betala en särskild avgift till staten. I det här fallet skulle den särskilda avgiften bestämmas till 44 000 kr. HD kom fram till att eftersom den särskilda avgiften är avpassad speciellt för det aktuella brottet ska domstolarna först bedöma om det finns förutsättningar för en sådan avgift. Om en särskild avgift ska beslutas blir det en oproportionerlig reaktion på brottet att också döma till företagsbot.

– Det fanns inga principiella hinder mot att pizzeriaägaren också skulle dömas att betala företagsbot säger justitierådet Martin Borgeke, som var en av domarna i HD. Men den särskilda avgiften och företagsbot har i huvudsak samma ändamål; att reglerna på området ska följas. Det talar mot att tillämpa båda samtidigt. Och eftersom den särskilda avgiften ska bestämmas till ett ganska högt belopp så räckte det med den avgiften, säger Borgeke.


Bifogade filer:

B 2225-14


Senast ändrad: 2015-12-10

För mer information kontakta:

Martin Borgeke
Justitieråd
08-561 666 00

Andreas Lööf
Justitiesekreterare
08-561 666 00