JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

I dag tillträder Stefan Reimer som justitieråd i Högsta domstolen

[2019-03-25] Högsta domstolen

Stefan Reimer har under de senaste 17 åren tjänstgjort som rådman och chefsrådman i Helsingborgs tingsrätt. Han har därutöver varit särskild utredare eller expert i ett flertal statliga utredningar, bl.a. i Polismetodutredningen, Utredningen om ett särskilt tortyrbrott, Nämndemannautredningen och Narkotikastraffutredningen.

Senast ändrad: 2019-03-25