JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

I Högsta domstolens mål B 4888-17 ang. frågan om ansvar för misshandel för en gärning utförd under en ishockeymatch meddelas dom den 10 juli 2018

[2018-07-06] Högsta domstolen

Senast ändrad: 2018-07-06