JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

I Högsta domstolen mål B 1415-18, B 2017-18 och B 4781-18 angående verkställighetshinder vid utvisning på grund av brott meddelas dom den 19 februari 2019.

[2019-02-15] Högsta domstolen

Senast ändrad: 2019-02-15