JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Högsta domstolens verksamhetsberättelse för år 2017 ges ut i dag

[2018-01-15] Högsta domstolen

Högsta domstolen ger i dag ut sin verksamhetsberättelse för år 2017. Den innehåller bl.a. texter av ordföranden och några andra justitieråd, referat av avgöranden samt statistik. Domstolen har även tagit fram filmer om domstolens roll och målhanteringen.

Liksom 2016 års verksamhetsberättelse innehåller verksamhetsberättelsen en inledande text av domstolens ordförande Stefan Lindskog, korta referat av ett urval av vägledande avgöranden under året och statistik. Utöver det innehåller den bl.a. texter skrivna av justitieråden Gudmund Toijer, Anders Eka och Petter Asp, liksom av det numera pensionerade justitierådet Ella Nyström, samt en intervju med justitierådet Kerstin Calissendorff och justitierådet i Högsta förvaltningsdomstolen Kristina Ståhl. Nytt för i år är att domstolen som ett led i arbetet med verksamhetsberättelsen har tagit fram filmer som förenklat beskriver domstolens roll och hur handläggningen av överklaganden går till. Länkar till filmerna finns i avsnittet ”Vägen till ett prejudikat”, som skrivits av domstolens kanslichef Måns Wigén.

Verksamhetsberättelsen ges ut i en tryckt och en digital version.

Ta del av verksamhetsberättelsen 2017 digitalt.

Senast ändrad: 2018-01-15