JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Högsta domstolen uttalar att det inte ska göras skillnad mellan olika typer av aktier vid bestämmande av inteckningsunderlag för företagshypotek.

[2015-06-18] Högsta domstolen

En viss osäkerhet har förelegat om aktier som inte är avsedda för allmän omsättning ska omfattas av företagshypotek eller inte. Högsta domstolen har nu genom sitt beslut slagit fast att inga aktier ingår i säkerhetsunderlaget.

Sedan ett sågverk hade försatts i konkurs uppstod en tvist om konkursboets aktieinnehav i ett bolag vars aktier inte var avsedda för allmän omsättning skulle ingå i den egendom som omfattades av kreditgivarens företagshypotek eller inte.  Genom Högsta domstolens beslut har det nu slagits fast att aktierna inte ingår i företagshypoteket.

Högsta domstolen beslut grundas bl.a. på att aktier utan olägenhet kan användas som säkerhet vid kreditgivning genom att de pantsätts.


Bifogade filer:

Ö 3625-14


Senast ändrad: 2015-06-18

För mer information kontakta:

Kerstin Calissendorff
Justitierådet
08-561 666 18

Pernilla Svärd
Justitiesekreteraren
08-561 667 17