JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Högsta domstolen upphör att kommunicera genom fax

[2019-02-14] Högsta domstolen

Sedan den nya förvaltningslagen trädde i kraft den 1 juli 2018 är domstolarna inte längre skyldiga att vara tillgängliga för kommunikation via fax. Då endast ett fåtal aktörer återkommande kommunicerar med Högsta domstolen via fax har Högsta domstolen beslutat att upphöra med användandet av fax från den 1 mars 2019.

Handlingar som tidigare översänts till Högsta domstolen via fax kan framöver skickas via e-post till Hogsta.domstolen@dom.se

Senast ändrad: 2019-02-14

För mer information kontakta:

Simon Rosdahl
Administrativ fiskal
08 – 561 666 61
simon.rosdahl@dom.se