JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Högsta domstolen tillämpar möjligheten att pröva en prejudikatfråga trots att hovrätten inte har meddelat prövningstillstånd där.

[2016-05-30] Högsta domstolen

Ett företag skulle enligt en i en dom fastställd förlikning betala ett belopp till en f.d. arbetstagare. Vid betalningen gjorde företaget ett skatteavdrag. Arbetstagaren vände sig med domen till Kronofogden för att få ut ett belopp som motsvarade skatteavdraget från företaget. Kronofogden beslutade att beloppet skulle utmätas eftersom det inte var visat att skulden var betald. Utmätningsbeslutet överklagades av företaget först till tingsrätten och sedan till hovrätten. Hovrätten meddelade inte prövningstillstånd.

När en hovrätt har avslagit en begäran om prövningstillstånd i ett mål, men Högsta domstolen har ansett att det finns en prejudikatfråga i målet som borde ha prövats av hovrätten har Högsta domstolen kunnat meddela tillstånd till målets prövning i hovrätten. Högsta domstolen har då skickat tillbaks målet dit för prövning där. Efter en lagändring har Högsta domstolen numera även möjlighet att besluta att först pröva prejudikatfrågan och därefter besluta om målet ska skickas tillbaks till hovrätten för att avgöras där med utgångspunkt från resultatet av Högsta domstolens prövning. Högsta domstolen har nu för första gången beslutat att utnyttja möjligheten att själv pröva den prejudikatintressanta frågan.

Målnr: Ö 1676-16

Senast ändrad: 2016-05-30

För mer information kontakta:

Kerstin Calissendorff
Justitieråd
08-561 666 18

Linda Stromberg
Justitiesekreterare
08-561 667 17