JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Högsta domstolen slår fast att ett räknefel i en dom som medfört en betalningsförpliktelse med för högt belopp men som inte rättats av domstolen inte hindrar verkställighet av förpliktelsen

[2015-06-23] Högsta domstolen

Ett par hade ålagts betalningsskyldighet mot ett byggbolag i en dom från tingsrätten. Men på grund av ett räknefel hade betalningsskyldigheten blivit för hög i domen. Paret hade därför också fått betala byggbolagets rättegångskostnader med ett för högt belopp.

Ett räknefel i en dom kan under vissa förutsättningar rättas av tingsrätten, men tingsrätten beslutade att i detta fall kunde domen inte rättas. Paret överklagade målet till hovrätten.

Samtidigt begärde byggbolaget verkställighet av domen hos kronofogden. Verkställighet kan på vissa villkor inledas även när en dom inte vunnit laga kraft. Frågan blev om räknefelet i domen hindrade verkställigheten. 

Högsta domstolen har nu slagit fast att i utmätningsmålet måste den bedömning som tingsrätten gjorde i rättelseärendet följas. Det innebär att felaktigheten inte kan korrigeras vid verkställigheten utan att den i stället ska prövas av hovrätten i det överklagade målet.


Bifogade filer:

Ö 904-15


Senast ändrad: 2015-06-23