JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Högsta domstolen slår fast att en skadeståndsfordran på kränkningsersättning inte kan överlåtas innan fordringen har fastställts

[2017-04-18] Högsta domstolen

I ett inlägg på en blogg omnämndes en person i negativa ordalag. Personen ansåg att han blivit utsatt för förtal och yrkade skadestånd för kränkning.

Under tingsrättens handläggning övertog en ideell förening käromålet. Föreningen hävdade med åberopande av ett köpeavtal att den hade förvärvat skadeståndsanspråket. Tingsrätten och hovrätten fann att fordringen inte kunde överlåtas och lämnade därför föreningens yrkande om skadestånd utan bifall.

Högsta domstolen har kommit till samma slutsats som tingsrätten och hovrätten. Skadeståndslagen reglerar i och för sig inte frågan om skadestånd kan överlåtas. Kränkningsersättning har dock en starkt personlig karaktär och får bl.a. inte utmätas eller kvittas bort förrän skadeståndet har betalats ut. Högsta domstolen slår därför fast att krav på kränkningsersättning inte heller kan överlåtas innan ersättningen har fastställts.


Bifogade filer:

T 462-16


Senast ändrad: 2017-04-18

För mer information kontakta:

Stefan Johansson
Justitieråd
08-561 666 16

Karin Annikas Persson
Justitiesekreterare
08-561 666 38