JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Högsta domstolen prövar om tv-utsändningar av idrottsevenemang har upphovsrättsligt skydd

[2015-12-29] Högsta domstolen

Högsta domstolen har prövat om en person som lagt ut en länk på internet till ett tv-företags direktsändning via webb-tv av ishockeymatcher har gjort sig skyldig till intrång i företagets upphovsrätt.

Enligt Högsta domstolen krävs för att upphovsrätt till tv-utsändningar av idrottsevenemang ska anses föreligga, att innehållet i sändningen går utöver vad som är givet beroende på matchen eller tävlingen. Bara om innehållet kan betecknas som resultatet av ett eget intellektuellt skapande är kravet på s.k. verkshöjd uppfyllt.

Högsta domstolen ansåg att de sändningar som var aktuella i målet inte uppfyllde kravet på verkshöjd. Åtalet för intrång i upphovsrätt bifölls därför inte.


Bifogade filer:

B 3510-11


Senast ändrad: 2015-12-29

För mer information kontakta:

Ella Nyström
Justitieråd
08-561 666 00

Peder Bjursten
Justitiesekreterare
08-561 666 00