JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Högsta domstolen prövar inte förtalsmål avseende uttalanden på Twitter

[2017-12-06] Högsta domstolen

Högsta domstolen har beslutat att inte pröva ett förtalsmål gällande en journalists uttalanden på Twitter avseende en i media känd profil.


Bifogade filer:

T 4934-17


Senast ändrad: 2017-12-06

För mer information kontakta:

Lars Edlund
Justitieråd
08-561 666 04

Cecilia Andgren
Justitiesekreterare
08-561 666 13