JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Högsta domstolen meddelar prövningstillstånd rörande betydelsen av syftet med att en man med våld eller hot om våld har fört upp fingrarna i en kvinnas underliv

[2013-03-13] Högsta domstolen

Sedan en man åtalats bl.a. för att han hade fört upp fingrarna i sin sambos underliv för att kontrollera om hon hade varit otrogen dömdes han för det till våldtäkt av tingsrätten. Hovrätten fann däremot att gärningen var att bedöma som olaga tvång på den grunden att mannen inte hade haft något sexuellt syfte med sin handling.

Sedan riksåklagaren och kvinnan har överklagat hovrättens dom och yrkat att mannen ska dömas för våldtäkt eller sexuellt tvång, har Högsta domstolen idag meddelat prövningstillstånd i frågan om hur brottet ska rubriceras. Vad Högsta domstolen ska ta ställning till är alltså vilken betydelse syftet med handlingen har för frågan om mannen ska dömas för ett sexualbrott eller för något annat brott.

Senast ändrad: 2013-03-13

För mer information kontakta:

Helene Bergström
Justitiesekreterare
08-561 666 37

Målnummer:

B 1195-13