JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Högsta domstolen meddelar prövningstillstånd i två mål om bevisvärdering vid åtal för våldtäkt.

[2016-12-15] Högsta domstolen

I mål om sexualbrott handlar bevisvärderingen ofta om en bedömning av målsägandens trovärdighet. Högsta domstolen har tidigare meddelat flera prejudikat om hur trovärdighetsbedömningen ska göras. Nu tar domstolen upp ytterligare två sådana mål.

I ett av de båda mål där prövningstillstånd nu meddelas dömde hovrätten en 19-årig man för våldtäkt mot barn. Målsägande var en flicka som vid händelsen, i januari 2016, var 14 år gammal. Tingsrätten hade frikänt den tilltalade.

I det andra målet dömde hovrätten en 28-årig man för våldtäkt. Målsägande i det målet var en kvinnlig arbetskamrat till mannen. Händelsen inträffade i mars 2014. Även tingsrätten hade fällt den tilltalade. I hovrätten var ordföranden och en nämndeman skiljaktiga och ville ogilla åtalet.

Riksåklagaren har yttrat sig i båda målen och anfört att det är värdefullt, för att en enhetlig rättstillämpning ska främjas, att Högsta domstolen med viss regelbundenhet prövar och därigenom utvecklar hur bevisbedömningen ska ske i mål av detta slag.

Högsta domstolen har tidigare, och senast i tre domar åren 2009 och 2010, utvecklat vissa principer för hur bevisprövningen ska ske i mål om sexualbrott där bedömningen av målsägandens trovärdighet är avgörande. Nu meddelas alltså prövningstillstånd i ytterligare två sådana mål.

Senast ändrad: 2016-12-15

För mer information kontakta:

Göran Lambertz
Justitieråd
08-561 666 13

Frida Barrstrand
Justitiesekreterare
08-561 666 49