JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Högsta domstolen meddelar prövningstillstånd i målet mellan Girjas sameby och staten

[2018-09-06] Högsta domstolen

Högsta domstolen har beslutat att meddela prövningstillstånd i målet mellan Girjas sameby och staten angående samebyns rätt till småviltsjakt och fiske m.m.

Hovrätten för Övre Norrland har i en dom fastställt dels att Girjas sameby har bättre rätt än staten till jakt efter småvilt och till fiske inom samebyns område, dels att staten inte i egenskap av fastighetsägare får upplåta rätten till jakt och fiske inom området. Hovrätten har dock ogillat samebyns yrkande om rätt att utan statens samtycke upplåta rättigheterna i fråga.

Domen har överklagats av båda parter. Högsta domstolens beslut innebär att målet kommer att tas upp till prövning i sin helhet.

(HD:s mål T 853-18)


Bifogade filer:

T 853-18


Senast ändrad: 2018-09-06

För mer information kontakta:

Maria Ulfsdotter Klang
Justitiesekreterare
08-561 666 39