JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Högsta domstolen meddelar prövningstillstånd i ett mål om reklamationsskyldighet vid anspråk på ersättning på grund av försenat flyg

[2017-09-07] Högsta domstolen

Högsta domstolen har beslutat att pröva frågan om en passagerare som har anspråk på ersättning enligt EU:s flygpassagerarförordning på grund av försening är skyldig att reklamera till flygbolaget och i sådant fall inom vilken tid.

Ett reguljärflyg från Göteborg till Antalaya blev försenat. Fyra av passagerarna begärde två år och tre månader senare ersättning från flygbolaget med anledning av förseningen och åberopade EU-förordningen om kompensation och assistans till passagerare vid nekad ombordstigning och inställda eller kraftigt försenade flygningar. Flygbolaget invände att passagerarna inte hade rätt till ersättning eftersom de inte hade reklamerat i tid. Högsta domstolen ska nu pröva passagerarnas krav på ersättning.

Högsta domstolen har samtidigt beslutat att vilandeförklara elva mål rörande samma fråga. Frågan om prövningstillstånd i dessa mål ska avvakta utgången i det mål där prövningstillstånd har meddelats.

Senast ändrad: 2017-09-07

För mer information kontakta:

Karin Annikas Persson
Justitiesekreterare
08-561 666 38

Målnummer

T 2659-17 samt
T 1592--1602-17