JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Högsta domstolen meddelar inte prövningstillstånd i ett mål rörande bl.a. folkrättsbrott i Kosovo år 1999

[2013-03-12] Högsta domstolen

En man dömdes i tingsrätten för bl.a. folkrättsbrott och mord begångna i en by i Kosovo i maj 1999. Domen överklagades till hovätten, som i sin dom fann att det inte var ställt bortom rimligt tvivel att den åtalade mannen hade befunnit sig på platsen vid tiden för gärningarna. Hovrätten ogillade därför åtalet. Målsägandena överklagade hovrättens dom.

Högsta domstolen har efter att ha gått igenom materialet funnit att det inte har kommit fram skäl att meddela prövningstillstånd. Hovrättens dom står därmed fast.

Målnummer: B 454-13

Senast ändrad: 2013-03-12