JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Högsta domstolen meddelar inte prövningstillstånd i ett mål angående mord och försök till mord m.m.

[2018-04-23] Högsta domstolen

Högsta domstolen har beslutat att inte meddela prövningstillstånd i ett mål angående mord och försök till mord m.m.

Västmanlands tingsrätt dömde en kvinna för bl.a. mord och försök till mord i augusti 2016. Tingsrätten bestämde straffet till fängelse på livstid. Svea hovrätt fastställde tingsrättens dom i dessa delar. Högsta domstolens beslut att inte meddela prövningstillstånd innebär att målet inte tas upp till prövning. Hovrättens dom står därmed fast.

 
Bifogade filer:

B 1549-18


Senast ändrad: 2018-04-23

För mer information kontakta:

Maria Ulfsdotter Klang
Justitiesekreterare
08-561 666 39