JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Högsta domstolen meddelar inte prövningstillstånd i ett mål angående grovt sexuellt övergrepp mot barn m.m.

[2017-07-21] Högsta domstolen

Högsta domstolen har beslutat att inte meddela prövningstillstånd i ett mål angående grovt sexuellt övergrepp mot barn m.m.

Borås tingsrätt dömde en man för ett mycket stort antal sexualbrott mot barn begångna via Internet. Straffet bestämdes till fängelse i sju år. Hovrätten för Västra Sverige gjorde till största delen samma bedömningar som tingsrätten, men skärpte straffet till fängelse i åtta år. Högsta domstolens beslut att inte meddela prövningstillstånd innebär att hovrättens dom står fast.

(HD:s mål B 2734-17)

 

Senast ändrad: 2017-07-21