JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Högsta domstolen meddelar inte prövningstillstånd i ett mål angående grovt folkrättsbrott.

[2017-07-21] Högsta domstolen

Högsta domstolen har beslutat att inte meddela prövningstillstånd i ett mål angående grovt folkrättsbrott.

En man åtalades vid Stockholms tingsrätt för att ha deltagit i en avrättning av flera personer i Syrien i maj 2012. Tingsrätten dömde mannen för grovt folkrättsbrott och bestämde straffet till fängelse på livstid. Svea hovrätt fastställde tingsrättens dom. Högsta domstolens beslut att inte meddela prövningstillstånd innebär att hovrättens dom står fast.

(HD:s mål B 3157-17)

Senast ändrad: 2017-07-21