JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Högsta domstolen meddelar dom i mål om sexualbrott

[2013-06-13] Högsta domstolen

Att med våld eller hot om våld föra upp fingrarna i en kvinnas underliv har bedömts vara våldtäkt oavsett vilket syfte mannen har haft med handlingen.

Sedan en man åtalats bl.a. för att han efter våld och hot hade fört upp fingrarna i sin sambos underliv för att kontrollera om hon hade varit otrogen dömdes han för det till våldtäkt av tingsrätten. Hovrätten fann däremot att gärningen var att bedöma som olaga tvång på den grunden att mannen inte hade haft något sexuellt syfte med sin handling. 

Högsta domstolen har nu förklarat att mannen ska dömas för våldtäkt. Om en man tvingar en kvinna att tåla att han för in sina fingrar i hennes underliv, så har handlingen en påtaglig sexuell prägel som är ägnad att kränka hennes sexuella integritet. Det är därför fråga om en straffbar sexuell handling. Omständigheterna i det aktuella fallet är sådana att handlingen ska bedömas som våldtäkt, inte mindre grov våldtäkt.


Bifogade filer:

B 1195-13


Senast ändrad: 2013-06-13

För mer information kontakta:

Agneta Bäcklund
Justitieråd
08-561 666 21

Helene Bergström
Justitiesekreterare
08-561 666 37

Målnummer:

B 1195-13