JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Högsta domstolen meddelar dom i ett mål om ansvaret för skulder i ett s.k. processbolag

[2014-12-11] Högsta domstolen

Ett aktiebolag användes som medel för ägarna att kunna driva en rättsprocess angående en fordran om drygt 64 miljoner kr. Fordringen hade förvärvats från ett konkursbo. Ägarnas avsikt med processbolaget var att begränsa sin risk för negativa ekonomiska konsekvenser vid förlust i processen. Samtidigt behöll de möjligheten att få del av de ekonomiska fördelarna vid framgång.

Bolaget förlorade processen och skulle enligt domen betala svarandebolagets rättegångskostnader om drygt 3,3 miljoner kr. Processbolaget försattes då i konkurs med ett underskott som väsentligen motsvarade skulden för rättegångskostnaderna.  Svarandebolaget stämde därefter aktieägarna och menade att de hade ett personligt ansvar för denna skuld.

Högsta domstolen har bedömt att arrangemanget uteslutande syftade till att kringgå rättegångsbalkens regler om ansvar för rättegångskostnader. Ägarna har därför ansetts skyldiga att svara personligen för motpartens kostnader i processen.


Bifogade filer:

T 2133-14


Senast ändrad: 2014-12-11

För mer information kontakta:

Göran Lambertz
Justitieråd
08-561 666 13

Riikka Liljenfeldt
Justitiesekreterare
08-561 666 29