JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Högsta domstolen meddelar beslut om ändrade rutiner för kostnadskrav från rättsliga biträden

[2014-06-09] Högsta domstolen

Kostnadsanspråk avseende ersättning av allmänna medel bör framställas i samband med att ansökan om prövningstillstånd ges in till domstolen.

En offentlig försvarare ansökte om prövningstillstånd i Högsta domstolen för sin huvudman. Försvararen varken begärde eller gjorde förbehåll om ersättning av allmänna medel för sitt arbete. Högsta domstolen har i målet ansett att det inte finns skäl att alltid påminna rättsliga biträden om ersättningsanspråk innan frågan om prövningstillstånd avgörs.

 

Genom beslutet har Högsta domstolen ändrat sina handläggningsrutiner. I de fall rättsliga biträden inte nämner något om krav på ersättning av allmänna medel i ansökan om prövningstillstånd kommer domstolen inte att påminna om kostnadsräkning. Kostnadsanspråk avseende ersättning av allmänna medel bör framställas i samband med att ansökan om prövningstillstånd ges in till domstolen.


Bifogade filer:

B 923-14


Senast ändrad: 2014-06-09

För mer information kontakta:

Helene Bergström
Justitiesekreterare
08-561 666 37

Svante O. Johansson
Justitieråd
08-561 666 08