JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Högsta domstolen meddelar beslut i mål Ö 4746-17

[2018-06-11] Högsta domstolen

I Högsta domstolens mål Ö 4746-17 ang. frågan om Ronneby Miljö och Teknik AB:s leverans av vatten enligt lagen om allmänna vattentjänster omfattas av produktansvarslagen (hänskjutande enligt 56 kap. 13 § rättegångsbalken), meddelas beslut den 14 juni 2018.

Senast ändrad: 2018-06-11