JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Högsta domstolen klargör förutsättningarna för bokföringsskyldighet vid brottslig verksamhet

[2015-11-19] Högsta domstolen

Högsta domstolen konstaterar i sin dom att en person som mot betalning förmedlat hyreskontrakt till bostadslägenheter var bokföringspliktig för verksamheten. Han kunde därför dömas för bokföringsbrott.

Den tilltalades förmedlingsverksamhet var av ett sådant slag och av sådan omfattning att den var att betrakta som näringsverksamhet. Den hade bedrivits under ett par år och var av sådan karaktär att den vid en helhetsbedömning fick anses ha utövats yrkesmässigt. Det förelåg då inget undantag från bokföringsskyldigheten, trots att verksamheten var olaglig. För frågan om bokföringsskyldighet har det saknat betydelse om förmedlingsverksamheten varit ett led i en annars lagligt bedriven verksamhet, om den tilltalade bedrivit någon annan näringsverksamhet och om det förelåg skattskyldighet för inkomsten av verksamheten.


Bifogade filer:

B 3645-14


Senast ändrad: 2015-11-19

För mer information kontakta:

Kerstin Calissendorff
Justitieråd
08-561 666 18

Karin Annikas Persson
Justitiesekreterare
08-561 666 38