JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Högsta domstolen har prövat en fråga som har samband med att ett beslut om skuldsanering upphävs

[2016-10-26] Högsta domstolen

Det krävs att ett beslut om upphävande av skuldsanering har fått laga kraft innan utmätning kan ske på grund av de ursprungliga fordringsbevisen.

En skuldsanering innebär att det inte kan ske någon utmätning på grund av de ursprungliga fordringsbevisen. Däremot kan verkställighet ske enligt den betalningsplan som har beslutats vid skuldsaneringen.

Om en skuldsanering upphävs efter omprövning får betalningsplanen inte längre verkställas. I stället återgår fordringsförhållandet till det som var före skuldsaneringen. Högsta domstolen har nu prövat frågan om när ett upphävandebeslut börjar gälla. Enligt Högsta domstolen krävs det att upphävandebeslutet har fått laga kraft och inte längre kan överklagas för att utmätning på grund av de ursprungliga fordringsbevisen ska få ske.


Bifogade filer:

Ö 2510-15


Senast ändrad: 2016-10-26

För mer information kontakta:

Ella Nyström
Justitieråd
08-561 666 17

Christina Berg
Justitiesekreterare
08-561 666 65