JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Högsta domstolen har mottagit ett överklagande från den man som i media benämns som ”kulturprofilen”

[2018-12-27] Högsta domstolen

Högsta domstolen har i dag mottagit ett överklagande från den man som i media benämns som ”kulturprofilen”. Mannen har av Svea hovrätt dömts för två fall av våldtäkt till fängelse i två år och sex månader. Mål-säganden har tillerkänts skadestånd.

Mannen har överklagat hovrättens dom och yrkat att Högsta domstolen ogillar åtalet i dess helhet och befriar honom från skyldigheten att utge skadestånd till målsäganden. Han har begärt och beviljats anstånd till den 28 januari 2019 med att utveckla grunderna för överklagandet och skälen för prövningstillstånd.

För att målet ska prövas av Högsta domstolen krävs prövningstillstånd. I samband med att Högsta domstolen meddelar beslut i frågan om prövningstillstånd kommer det att publiceras ett nyhetsmeddelande på Högsta domstolens hemsida (www.hogstadomstolen.se).

Justitiesekreteraren Maria Ulfsdotter Klang är ansvarig för handläggningen av målet. Vid frågor kan hon kontaktas, telefonnummer 08-561 666 39.

Beställningar av handlingar i målet kan skickas till hogsta.domstolen@dom.se Målnumret hos Högsta domstolen är B 6156-18.

Senast ändrad: 2018-12-27

För mer information kontakta:

Maria Ulfsdotter Klang
Justitiesekreterare
08-561 666 39