JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Högsta domstolen har meddelat en dom som rör en avtalsparts meddelandeskyldighet vid motpartens obefogade hävning

[2017-03-30] Högsta domstolen

Ett mejeri fick regelbundna leveranser av mjölk och skulle enligt en särskild prisöverenskommelse betala tilläggsersättning för KRAV-godkänd mjölk. Mejeriet hävde utan grund den särskilda överenskommelsen. För att mjölkleverantören skulle behålla sin rätt till tilläggsersättning, har det krävts att denne meddelade mejeriet att hävningen inte accepterades.

Två bröder drev ett lantbruk och levererade mjölk till ett mejeri. Enligt en särskild prisöverenskommelse skulle mejeriet, utöver grundersättning för konventionell mjölk, betala ett tillägg till bröderna för den levererade mjölken då den var certifierad som s.k. KRAV-mjölk.

I december 2003 hävde mejeriet den särskilda prisöverenskommelsen och upphörde att betala tilläggsersättning för mjölken. Mejeriet gjorde gällande att bröderna inte hade följt de särskilda regler som gällde för leverantörer av KRAV-mjölk. Bröderna fortsatte att leverera mjölk till mejeriet och fick då betalt för konventionell mjölk. I november 2013 framställde bröderna krav på tilläggsersättning avseende mjölk levererad under december 2003 och under 2004.

Bröderna hade efter hävningen, som i och för sig inte var befogad, fortsatt att leverera mjölk till mejeriet, och mejeriet hade bara betalat för leverans av konventionell mjölk. Enligt Högsta domstolen måste bröderna då ha insett att mejeriet ansåg att överenskommelsen om tilläggsersättning hade upphört att gälla. I den situationen har det legat på bröderna att meddela mejeriet att de inte accepterade hävningen. Eftersom de inte gjorde det, förlorade de sin rätt att kräva såväl betalning av tilläggsersättning som skadestånd med anledning av mejeriets hävning.

 


Bifogade filer:

T 4191-15


Senast ändrad: 2017-03-30

För mer information kontakta:

Stefan Johansson
Justitieråd
08-561 666 16

Anu Rintala
Justitiesekreterare
08- 561 666 90